Kunnskapsbase: Nedlastinger > Helse Midt-Norge
Hvordan legge inn lisens på LRA stasjon - HMN
01 Sep 2020 9:27
Hvordan legge inn Serverlisens for LRA-stasjon:

Gå inn i configuration manager, trykk Licensing, velg Server-side og legg inn denne URL: https://idm2.nhc.oberthur.no/ws/license?tenantId=1

 

 

 

CMS.ini skal se slik ut:

 

 

[init]

dbdef=C:\ProgramData\cms,im2db.ini

language=GB

LicenceServer=https://idm2.nhc.oberthur.no/ws/license?systemid=1&tenantId=1

XmlLicenseFile=IDCardSystemLicense.xml

LicenceSide=Server


© 2019 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com