Kunnskapsbase: Nedlastinger > Avtalevilkår
Avtalevilkår for bruk av Commfides Ansattsertifikat
26 Oct 2015 12:13

Standardavtale mellom virksomheten og den ansatte Vedlegg 
 
 commfides e-id ansattsertifikat - standardavtale mellom virksomhet og ansatt i hht. kravspec v2.0.pdf (108.42 KB)

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com