Kunnskapsbase : Commfides Kryptert e-post
Kunden betaler en engangskostnad per e-postsertifikat som sendes til mottaker. Deretter er kryptert e-postutveksling med denne mottakeren uten kostnad, gitt att mottakeren fremdeles har et gyldig og installert sertifikat.
Commfides Kryptert e-post leveres enten som en tjeneste fra Commfides eller fra kundens faste driftspartner. Kunde må peke sin e-post server til den serveren hvor Commfides Kryptert e-post er installert. Commfides krypterer koblingen.
Nei, men flere og flere vet hva signering av e-post er og kjenner til hvordan en signert e-post ser ut. Virksomheter kan beskytte seg selv ved å spre denne kunnskapen. Dette kan gjøres ved å ta med en standardtekst i alle utgående e-post ”Alle e-poster fr...
Dette kan gjøres hos Commfides som support eller via et webverktøy hvor kunden selv administrerer alle regler.
For å sende e-post med gyldig signatur må avsender ha et sertifikat som bekrefter at en godkjent sertifikatutsteder har bekreftet avsenders identitet. Commfides er en godkjent sertifikatutsteder, se oversikt hos Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet).
Avsender skriver "*Q +MOBILNUMMER" i emnefeltet på e-posten. Det blir da automatisk sendt en SMS med PIN-kode til mottakeren. Mottaker kan nå åpne e-posten med den tilsendte PIN-koden. Mottakeren kan kryptere svar på e-posten, uten selv å ha Commfides ...
Avsender skriver "*Q" i emnefeltet på e-posten. E-posten blir da sendt kryptert til mottaker. Dersom mottaker ikke har et sertifikat, vil Commfides kryptert e-post automatisk sende ut en e-post med forklaring til hvordan mottaker enkelt laster ned et e-p...
For å forsikre mottakeren om at e-posten er fra deg og ingen andre, samt å unngå at innholdet blir endret under sending.
Mottakerne ser at e-poster er fra deg, men kan ikke være sikre på at de er i fra deg før e-postene er kryptert eller signert med en elektronisk signatur. Det er dessverre svært enkelt å sette opp en e-post med en hvilken som helst avsender. Mange blir s...
Det anbefales å bruke sertifikatkryptering når avsender kommuniserer jevnlig med en bestemt mottaker. Årsaken til dette er at når mottaker først har fått installert sertifikat går krypteringen automatisk og man trenger ikke benytte seg av PIN-koder. Ser...
Nei, sertifikatet ligger på server hos Commfides. Eventuelt hos kunde hvis Commfides Kryptert e-post leveres som en appliance tjeneste på kundens egen server.
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com