Kunnskapsbase

For å avblokkere låst PIN på MacOS anbefaler vi å bruke OpenSC programmet. OpenSC er åpen kildekode og kan lastes ned herfra https://github.com/OpenSC/OpenSC/wiki velg filen macOS installer under Download seksjonen _i vårt eksempel benytter vi filen O...
Last ned .PDF-dokumentet for å se bruksanvisning til hvordan å fylle ut fullmakt.
INSTALLASJONSINSTRUKS FOR TYKK OG FOR TYNN KLIENT (CITRIX OG RDP)  Brukerveiledning for installasjon av Trust1Connector for bruk av Commfides smartkort med e-ID.   KORT INTRODUKSJON AV LØSNINGEN.  -   Trust1Connector er en lokal klient som kjører på br...
INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THICK AND FOR THIN CLIENT (CITRIX AND RDP) User guide for installing Trust1Connector for using Commfide's smart card with e-ID.   BRIEF INTRODUCTION OF THE SOLUTION. - Trust1Connector is a local client that runs on t...
For Java DeploymentRule set
DNS Validering - Client side * Log in på domenet sitt hosting "Kontroll panel" * Finn "DNS Zone Manager" for det gjeldende domenet. NB! Kan ha annet navn avhengig av DNS leverandør. * Velg alternativet "Create a new CNAME Record" * I feltet som h...
Vedlagt er driver og mellomvare for e-ID på USB. Aventra ActiveSecurity MyClient.
Online onboarding eID
COMMFIDES HAR OPPDATERT KLIENT FOR ID-PORTEN TORSDAG 4. MARS KL 12:00 Hvis du nå ikke kan logge inn så skyldes dette at gammle klienter må avinstalleres og ny må installeres, samt at du må tømme cache på din nettleser. Deretter kan du logge inn som tidlig...
Denne feilmeldingen oppstår selv etter at plugin er blitt installert eventuelt når plugin har vært installert i en periode. Slik ser feilmeldingen ut: Løsning Steg 1: Åpne start "meny" og søk på "mmc". STEG 2: Når "mmc" er åpnet trykk på "fil" og vel...
SLIK REVOKERER DU EN SSL ORDRE 1. Logg inn på SSL portalen som du finner her [https://epki.commfides.com/auth/login]. 2. Trykk på "Kjør Rapport". Bytt status fra "Alle" til "In Process". Trykk på "Run Report". 3. Trykk på ordrenummeret til ordren du øn...
Mest populær artikler 
 
Nyeste artikler 
 
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com