Kunnskapsbase

Commfides Autentisering og Signerings Applet støtter Citrix og Terminal Server miljøer. Kontakt Commfides support for å slå på denne funksjonen.
For Java DeploymentRule set
Vedlagt er driver og mellomvare for e-ID på USB. Aventra ActiveSecurity MyClient.
Online onboarding eID
Mest populær artikler 
 
Nyeste artikler 
 
© 2019 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com