Kunnskapsbase : Nedlastinger

For Java DeploymentRule set
Javafri løsning for Digital Legitimasjon (Autentisering) og Signatur benytter en programvare klient (Trust1Connector ) installert på din enhet. Klienten vil automatisk vises hos ID-porten, HelseID og Kjernejournal m.fl. første gang du benytter løsning fr...
Online onboarding eID
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com