Skjema for verge
12 Feb 2013 12:00
De som er under myndighetsalderen må ha dette skjemaet signert av sin verge.


Vedlegg 
 
 Skjema for verge.doc (646.50 KB)

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com