MyEID Minidriver og Pin Tool
05 Aug 2020 15:56
MyEID Minidriver
Drivere til Smartkort.
Filnavn: MyEID_MiniDriver_2-1-3_Certified.exe


MyEID Pin Tool
Brukes til å endre og/eller låse opp PIN koden til smartkort. 
Filnavn: MyEIDPinTool.msi


Vedlegg 
 
 MyEIDPinTool.msi (5.33 MB)
 MyEID_MiniDriver_2-1-3_Certified.exe (637.10 KB)

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com