Commfides Fjernhjelp
26 Jan 2018 15:49

Last ned følgende program for fjernhjelp.

Fjernhjelp link : https://get.teamviewer.com/fjnde2z

 

 Vedlegg 
 
 TeamViewerQS.exe (14.10 MB)

© 2019 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com