Bergen Kommune
23 May 2019 14:52

Dette skal være alt som behøves for å få en brikke fullt fungerende.

Trust1Connector:

Må installeres for at Commfides Ansatt eID skal kommunisere med nettleseren.

MyEIDPinTool:

Brukes for å endre PIN kode og låse opp låst brikke ved feil inntastning av PIN 3 ganger.Vedlegg 
 
 MyEIDPinTool.msi (5.33 MB)
 Trust1Connector.msi (3.52 MB)

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com