Kunnskapsbase:
Citrix og Terminal Server støtte Javafri Applet
26 Jun 2019 12:53
Commfides Autentisering og Signerings Applet støtter Citrix og Terminal Server miljøer. Kontakt Commfides support for å slå på denne funksjonen.

© 2019 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com