Kunnskapsbase:
Plugin ikke installert feilmelding
31 Aug 2020 15:19

Denne feilmeldingen oppstår selv etter at plugin er blitt installert eventuelt når plugin har vært installert i en periode.
Slik ser feilmeldingen ut:Løsning

Steg 1:
Åpne start "meny" og søk på "mmc".Steg 2: Når "mmc" er åpnet trykk på "fil" og velg "legg til/fjern snap-in modul".Steg 3: Velg "Sertifikater" trykk deretter på "Legg til". Trykk så på "OK".Steg 4: Velg "Klarerte rotsertifiseringer" og "sertifikater". Søk i feltet til høyre for å finne den som heter "localhost". Høyretrykk på "localhost" for å slette den.
Steg 5: Steg 2 og 3. Lukk deretter "mmc". Du kan enten velge å lagre eller ikke, begge fungerer.

Steg 6: Åpne "Tjenester".Steg 7: Søk opp den som heter "Trust1Connector". Høyre klikk og velg "restart" eller "start på nytt".Steg 8: Lukk alt av internett sider og åpne de på nytt. Nå kan du logge inn med din Commfides ID.

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com