Kunnskapsbase: Nedlastinger > Helse Midt-Norge
"Kan ikke logge på" - Feilmelding
03 Sep 2020 9:56
Feilmeldingen "Kan ikke logge på" under innlogging ved bruk av kort kan vise til en rekke feil.

Ved feilsøking er det viktig å sjekke følgende punkter:

- Er kortet sperret i Prime?
- Har brukeren fått tildelt roller og hvis ja, er det riktige roller?
- Er det noen andre som opplever samme feil?

Hvis det ikke er noen av punktene over, ta kontakt med Commfides sin support.

Mandag – Fredag: 08:00 – 17:00
Tlf: +47 21 55 62 60 (Tast 1 for support)
support.commfides.com
servicedesk@commfides.com

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com