Kunnskapsbase:
Avblokkere låst PIN på MacOS
13 Dec 2021 15:03
For å avblokkere låst PIN på MacOS anbefaler vi å bruke OpenSC programmet.

OpenSC er åpen kildekode og kan lastes ned herfra

https://github.com/OpenSC/OpenSC/wiki

velg filen macOS installer under Download seksjonen

i vårt eksempel benytter vi filen OpenSC-0.22.0.dmg

installer filen ved å holde nede Ctrl knappen og klikke på installasjons ikonet og så velge Åpne  


macos


macos


Velg Fortsett og Installer i installasjonsbildet.

Når OpenSC er installert, Åpne TERMINAL programmet

Skriv in følgende kommando

pkcs15-tool -u


Skriv inn PUK kode (PUK kode får du ved å kontakte Commfides Support)

Skriv inn ny ønsket PIN kode
Gjenta PIN kode

SLIK:

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com