Kunnskapsbase:
Hvordan Installere og bruke Commfides Virksomhetssertifikat
23 Feb 2022 15:24
Vedlagt finner du installsjonsguide og bruker guide for Commfides Virksomhetssertifikat.

Guiden inneholder også hvordan man finner hvilke sertifikater som er installert på PC, og hvordan man tildeler roller i Altinn.


-----------------

Here you will find the installation guide and user manual for Commfides Enterprise Certificates.

The guide also contains how to find the certificates installed on your computer along with how to assignes roles/services in Altinn.
 


Vedlegg 
 
 Installere Commfides Virksomhetssertifikat 20220223.pdf (776.75 KB)
 Installation and user guide for Commfides Enterprise Certificate 20220221.pdf (1,021.34 KB)

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com