Kunnskapsbase: Commfides e-ID > Ny bruker
Hvordan bestiller jeg Commfides e-ID?
24 Sep 2013 9:47

Gå til https://e-id.commfides.com

Når du har bestilt Commfides e-ID vil du i løpet av syv dager motta to sendinger:

  • Du vil motta en PUM-sending (Personlig Utlevering Mottakingsbevis) til postadressen du registrerte deg med ved bestilling. Pakken vil inneholde en USB-pinne med din Commfides e-ID. Utlevering av pakken med din Commfides e-ID skjer på postkontor og Post i Butikk. Du, som mottaker, underskriver på PUM-dokumentasjonen hvor det også noteres dato og opplysning om legitimasjon og fødselsnummer. Kundebehandler kopierer mottakers legitimasjon og sending.
  • Et PIN og PUK brev vil bli sendt til din adresse slik den er oppført i Folkeregisteret, også dersom du oppgav en annen leveranseadresse ved bestilling. PIN og PUK brev vil som regel komme en dag eller to tidligere enn PUM-sendingen (se over).

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com