Hvordan kan jeg endre navn i mitt kundeforhold for Commfides e-ID?
24 Sep 2013 11:25
  • Ta kontakt med Folkeregisteret for å endre ditt navn
  • Når endringen er utført hos Folkeregisteret, må du bestille en ny Commfides e-ID

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com