Hvordan kan jeg endre adresse i mitt kundeforhold for Commfides e-ID?
16 Feb 2015 16:51

Dersom du ønsker å oppdatere din adresse må du ta kontakt med Commfides (Dette gjelder bare for Commfides e-ID)

 • Send en e-post til servicedesk@commfides.com med følgende informasjon:
  • Skriv "Jeg har endret adresse" i emnefeltet
  • Skriv inn ditt fulle navn, slik det er registrert i Folkeregisteret
  • Skriv ned din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ (PS: IKKE Fødselsnummer)
  • Dersom du har meldt flytting til Folkeregisteret og ønsker å oppdatere din adresse hos Commfides skriver du:
   "Jeg har meldt flytting til Folkeregisteret og ønsker å oppdatere adressen min hos Commfides. Vennligst gjør et nytt oppslag mot Folkeregisteret for å registrere min nye adresse."
  • Dersom du ønsker å oppdatere din alternative adresse hos Commfides:
   "Jeg ønsker å oppdatere min alternative adresse hos Commfides."
  • Commfides vil deretter ringe til mobilnummeret, eventuelt alternativt telefonnummer, du oppgav ved bestilling av Commfides e-ID. For å verifisere endringen må du svare på sikkerhetsspørsmålet du oppgav ved bestilling av Commfides e-ID

 • Det er også mulig å få oppdatert din alternative adresse ved å møte opp ved Commfides lokaler på Lysaker

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com