Hvordan kan jeg endre e-post i mitt kundeforhold for Commfides e-ID?
24 Sep 2013 12:26

Dersom du ønsker å oppdatere din e-postadresse eller alternative e-postadresse må du ta kontakt med Commfides

 • Send en e-post til servicedesk@commfides.com med følgende informasjon:
  • Skriv "Jeg har endret e-post" i emnefeltet
  • Skriv inn ditt fulle navn, slik det er registrert i Folkeregisteret
  • Skriv ned din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ (PS: IKKE Fødselsnummer)
  • Skriv: "Jeg ønsker å oppdatere min e-postadresse hos Commfides."
  • Commfides vil deretter ringe til mobilnummeret, eventuelt alternativt telefonnummer, du oppgav ved bestilling av Commfides e-ID. For å verifisere endringen må du svare på sikkerhetsspørsmålet du oppgav ved bestilling av Commfides e-ID
 • Det er også mulig å få oppdatert din alternative adresse ved å møte opp ved Commfides lokaler på Lysaker

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com