Hvordan kan jeg endre telefonnummer i mitt kundeforhold for Commfides e-ID?
24 Sep 2013 12:24

Dersom du ønsker å oppdatere din mobil eller alternative telefonnummer, må du ta kontakt med Commfides

 • Send en e-post til servicedesk@commfides.com med følgende informasjon:
  • Skriv "Jeg har endret mitt mobilnummer" eller "Jeg har endret mitt alternative telefonnummer" i emnefeltet
  • Skriv inn ditt fulle navn, slik det er registrert i Folkeregisteret
  • Skriv ned din fødselsdato DD.MM.ÅÅÅÅ (PS: IKKE Fødselsnummer)
  • Skriv: "Jeg ønsker å oppdatere mitt mobilnummer hos Commfides" eller "Jeg ønsker å oppdatere mitt alternative telefonnummer hos Commfides."
  • Ved endring av mobilnummeret vil Commfides deretter ringe til ditt alternative telefonnummer som du oppgav ved bestilling av Commfides e-ID. Ved endring av alternativt telefonnummer vil Commfides ringe til ditt mobilnummer som du oppgav ved bestilling av Commfides e-ID. For å verifisere endringen må du svare på Sikkerhetsspørsmålet du oppgav ved bestilling av Commfides e-ID
 • Det er mulig å få oppdatert din mobil og ditt alternative telefonnummer ved å møte opp ved Commfides lokaler på Lysaker. Dersom begge telefonnumrene er endret må du møte opp ved Commfides lokaler

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com