Hvordan kan jeg endre sikkerhetsspørsmål og svar i mitt kundeforhold for Commfides e-ID?
24 Sep 2013 12:18

Av sikkerhetsgrunner er det ikke mulig å endre sikkerhetsspørsmål og svar

  • Det er mulig å få oppgitt svar på ditt sikkerhetsspørsmål ved å møte opp ved Commfides lokaler på Lysaker
  • Det er mulig å få svaret på ditt sikkerhetsspørsmål sendt med PUM til adresse i Folkeregisteret eller til alternativ adresse.
    Du må selv betale et distribusjonsgebyr. Distribusjonsgebyret inkluderer kostnaden for PUM-sendingen

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com