Kunnskapsbase: Commfides e-ID
Hvilke virksomheter benytter ID-porten?
16 Feb 2015 16:24

DIFI har publisert en artikkel med oversikt over alle offentlige virksomheter som har skrevet under samarbeidsavtale om bruk av ID-porten.
Virksomheter det er lenket til har satt i produksjon én eller flere tjenester, som benytter ID-porten til sikker innlogging.

https://samarbeid.difi.no/virksomheter-som-benytter-id-porten


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com