Hvordan sendes e-post med PDF-kryptering?
25 Oct 2016 14:18

Avsender skriver ”*Q +MOBILNUMMER” i emnefeltet på e-posten. Det blir da automatisk sendt en SMS med PIN-kode til mottakeren. Mottaker kan nå åpne e-posten med den tilsendte PIN-koden. Mottakeren kan kryptere svar på e-posten, uten selv å ha Commfides kryptert e-post.


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com