Hvordan sendes e-post med sertifikatkryptering (S/MIME)?
25 Oct 2016 14:18

Avsender skriver ”*Q” i emnefeltet på e-posten. E-posten blir da sendt kryptert til mottaker.
Dersom mottaker ikke har et sertifikat, vil Commfides kryptert e-post automatisk sende ut en e-post med forklaring til hvordan mottaker enkelt laster ned et e-postsertifikat. All e-postutveksling etter dette vil bli kryptert automatisk.


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com