Hva koster det å bruke Sertifikatkryptering?
25 Oct 2016 14:16

Kunden betaler en engangskostnad per e-postsertifikat som sendes til mottaker. Deretter er kryptert e-postutveksling med denne mottakeren uten kostnad, gitt att mottakeren fremdeles har et gyldig og installert sertifikat.


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com