Når bør jeg velge sertifikatkryptering fremfor PDF-kryptering?
28 Jun 2011 13:43
Det anbefales å bruke sertifikatkryptering når avsender kommuniserer jevnlig med en bestemt mottaker. Årsaken til dette er at når mottaker først har fått installert sertifikat går krypteringen automatisk og man trenger ikke benytte seg av PIN-koder. Sertifikatkryptering er enda sikrere enn PDF-kryptering.


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com