Trenger avsender å installere sertifikat på sin maskin for å kunne benytte sertifikat kryptering?
04 Sep 2012 12:38
Nei, sertifikatet ligger på server hos Commfides. Eventuelt hos kunde hvis Commfides Kryptert e-post leveres som en appliance tjeneste på kundens egen server.


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com