Hva må gjøres for å komme i gang med Commfides Kryptert e-post (teknisk)?
04 Sep 2012 12:39
Commfides Kryptert e-post leveres enten som en tjeneste fra Commfides eller fra kundens faste driftspartner. Kunde må peke sin e-post server til den serveren hvor Commfides Kryptert e-post er installert. Commfides krypterer koblingen.


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com