Hvorfor signere e-post?
25 Oct 2016 14:28

For å forsikre mottakeren om at e-posten er fra deg og ingen andre, samt å unngå at innholdet blir endret under sending.


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com