Hvordan kan man være sikker på at en signert e-post er fra den avsenderen man forutsetter?
25 Oct 2016 14:22

For å sende e-post med gyldig signatur må avsender ha et sertifikat som bekrefter at en godkjent sertifikatutsteder har bekreftet avsenders identitet. Commfides er en godkjent sertifikatutsteder, se oversikt hos Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet).


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com