Hvis de som mottar e-post fra meg ikke ser etter eller vet om en e-post er signert eller ikke, har det da noen verdi å signere e-post for å vise at e-posten er fra meg?
28 Jun 2011 13:46
Nei, men flere og flere vet hva signering av e-post er og kjenner til hvordan en signert e-post ser ut. Virksomheter kan beskytte seg selv ved å spre denne kunnskapen. Dette kan gjøres ved å ta med en standardtekst i alle utgående e-post ”Alle e-poster fra vår virksomhet skal være signert, e-post fra vår virksomhet uten gyldig signatur kan være et forsøk på Phishing/svindel og bør rapporteres umiddelbart.


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com