Hvorfor skulle noen tvile på at mine e-poster faktisk kommer i fra meg, de ser jo min e-postadresse i ”Fra” feltet i Outlook?
25 Oct 2016 14:25

Mottakerne ser at e-poster er fra deg, men kan ikke være sikre på at de er i fra deg før e-postene er kryptert eller signert med en elektronisk signatur.
Det er dessverre svært enkelt å sette opp en e-post med en hvilken som helst avsender.
Mange blir svindlet nettopp slik.


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com