Kunnskapsbase : Commfides e-ID > Endre brukerprofil
Dersom du ønsker å oppdatere din adresse må du ta kontakt med Commfides (Dette gjelder bare for Commfides e-ID) * Send en e-post til servicedesk@commfides.com med følgende informasjon: * Skriv "_Jeg har endret adresse_" i emnefeltet * Skriv inn d...
Dersom du ønsker å oppdatere din e-postadresse eller alternative e-postadresse må du ta kontakt med Commfides * Send en e-post til servicedesk@commfides.com [1] med følgende informasjon: * Skriv "Jeg har endret e-post" i emnefeltet * Skriv inn...
* Ta kontakt med Folkeregisteret for å endre ditt navn * Når endringen er utført hos Folkeregisteret, må du bestille en ny Commfides e-ID
Av sikkerhetsgrunner er det ikke mulig å endre sikkerhetsspørsmål og svar * Det er mulig å få oppgitt svar på ditt sikkerhetsspørsmål ved å møte opp ved Commfides lokaler på Lysaker * Det er mulig å få svaret på ditt sikkerhetsspørsmål sendt med ...
Dersom du ønsker å oppdatere din mobil eller alternative telefonnummer, må du ta kontakt med Commfides * Send en e-post til servicedesk@commfides.com [1] med følgende informasjon: * Skriv "Jeg har endret mitt mobilnummer" eller "Jeg har endret m...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com