Kunnskapsbase : Commfides e-ID > Sperring
Dersom du ønsker å sperre din Commfides e-ID må du ta kontakt med Commfides. Du har tre muligheter: * Ring vår e-ID sperretelefon: (+47) 21 55 62 80 * Send en e-post til SPERRING@COMMFIDES.COM med følgende informasjon: * Skriv "Jeg ønsker å s...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com