Kunnskapsbase : Commfides e-ID > Feilmeldinger
DE MEST VANLIGE FEILMELDINGENE MAN KAN FÅ VED BRUK AV COMMFIDES E-ID: 0072-CFFF-000F Denne funksjonen er beskyttet med en digital signatur. For å bruke denne funksjonen må du velge å stole på utstederen av det digitale signaturen Brukeren har a...
Denne feilmeldingen oppstår selv etter at plugin er blitt installert eventuelt når plugin har vært installert i en periode. Slik ser feilmeldingen ut: Løsning Steg 1: Åpne start "meny" og søk på "mmc". STEG 2: Når "mmc" er åpnet trykk på "fil" og vel...
I tilfeller hvor Plug-in ikke kjører i Microsoft Edge (Windows 10), kan følgende løsning være aktuell: * Trykk på Startmeny-symbolet nede i venstre hjørne av skjermen * Skriv CMD * Høyreklikk på COMMAND PROMPT  * Velg RUN AS ADMINISTRATOR * Sv...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com