Kunnskapsbase : Nedlastinger > Rot- og mellomliggende sertifikater > Rot- og mellomliggende sertifikater
Er for følgende sertifikater: Active Genuine Bronze SSL Active Genuine Wildcard SSL
Du trenger kun å laste ned "Active Genuine Silver SSL.zip", de andre versjonene er til eldre versjoner av rot og mellomliggende sertifikatene til "Active Genuine Silver SSL" sertifikatet.
Dette gjelder for "Commfides EV SSL" og "Commfides EV SSL SGC". Du trenger kun å laste ned "Commfides EV SSL.zip", de andre versjonene er til eldre versjoner av rot og mellomliggende sertifikatene til "Commfides EV SSL" sertifikatet.
Rot- og mellomliggende for Commfides Genuine Wildcard SSL
Du trenger kun å laste ned "Commfides LYNC SSL SAN.zip", de andre versjonene er til eldre versjoner av rot og mellomliggende sertifikatene til "Commfides LYNC SSL SAN" sertifikatet.
Du trenger kun å laste ned "Commfides Mobile SSL.zip", de andre versjonene er til eldre versjoner av rot og mellomliggende sertifikatene til "Commfides Mobile SSL" sertifikatet.
Du trenger kun å laste ned "Commfides Premium SSL SGC.zip", de andre versjonene er til eldre versjoner av rot og mellomliggende sertifikatene til "Commfides Premium SSL SGC" sertifikatet.
Du trenger kun å laste ned "Commfides UC SAN SSL.zip", de andre versjonene er til eldre versjoner av rot og mellomliggende sertifikatene til "Commfides UC SAN SSL" sertifikatet.
Du trenger kun å laste ned "Commfides Web Access SSL.zip", de andre versjonene er til eldre versjoner av rot og mellomliggende sertifikatene til "Commfides Web Access SSL" sertifikatet.
Du trenger kun å laste ned "Commfides Web Access SSL Wildcard.zip", de andre versjonene er til eldre versjoner av rot og mellomliggende sertifikatene til "Commfides Web Access SSL Wildcard" sertifikatet.
Based 64 encoded - USERTrustLegacySecureServerCA_2.crt -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIEnjCCA4agAwIBAgIEOGPo6jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBtDEUMBIGA1UEChML RW50cnVzdC5uZXQxQDA+BgNVBAsUN3d3dy5lbnRydXN0Lm5ldC9DUFNfMjA0OCBp bmNvcnAuIGJ5IHJlZi4gKGxpbWl0cyBsaWFiL...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com