Kunnskapsbase : Nedlastinger > Avtalevilkår
Standardavtale mellom virksomheten og den ansatte
Avtalevilkår for bruk av Commfides Person Høy
Avtalevilkår for bruk av LRA
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com