Kunnskapsbase : Nedlastinger > Midlertidige filer
Last ned følgende program for fjernhjelp. Fjernhjelp link : https://get.teamviewer.com/fjnde2z [https://get.teamviewer.com/fjnde2z]    
For Java DeploymentRule set
© 2019 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com