Testing av driver versjon 1.1.0 til Mac. Kun en av filene trenges for installasjonen av driveren til kortleseren. Prøv først med "acsccid_installer-1.1.0.dmg". Installasjon av driveren til Mac gjøres på eget ansvar. Disse filene er hentet fra prosj...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com