Kunnskapsbase : Nedlastinger > Helse Sør-Øst
Her kan du laste ned siste versjon av AWP Identity Manager for installasjon på eldre PC. Velg 32 bits eller 64 bits. Admin Versjon inneholder flere funksjoner enn user. Vi anbefaler Admin kun til de som ønsker å sjekke innholdet på kortet med utvidet fun...
© 2019 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com