Kunnskapsbase : Autentiserings Applett
COMMFIDES HAR OPPDATERT KLIENT FOR ID-PORTEN TORSDAG 4. MARS KL 12:00 Hvis du nå ikke kan logge inn så skyldes dette at gammle klienter må avinstalleres og ny må installeres, samt at du må tømme cache på din nettleser. Deretter kan du logge inn som tidlig...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com