Kunnskapsbase : Nedlastinger > Helse Midt-Norge
Feilmeldingen "Kan ikke logge på" under innlogging ved bruk av kort kan vise til en rekke feil. Ved feilsøking er det viktig å sjekke følgende punkter: - Er kortet sperret i Prime? - Har brukeren fått tildelt roller og hvis ja, er det riktige roller? ...
Installasjon for LRA
I tilfeller hvor Plug-in ikke kjører i Microsoft Edge (Windows 10), kan følgende løsning være aktuell: * Trykk på Startmeny-symbolet nede i venstre hjørne av skjermen * Skriv CMD * Høyreklikk på COMMAND PROMPT  * Velg RUN AS ADMINISTRATOR * Sv...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com