Når kan jeg benytte meg av Intranet SSL?
05 Oct 2013 20:44

VIKTIG: Etter 31. Oktober 2014 kan man ikke bestille sertifikater som inneholder intern domenenavn eller intern IP.
Grunnen til dette er at alle sertifikatet som inneholder interne domenenavn eller intern IP må utgå før 31. Oktober 2015.

Bruk av Intranett SSL er avgrenset av domenenavn og ip-adresser som ikke er offentlige.
Dette vil feks si servernavn.domene.local eller lignende for domenenavn og private IP range'r.

De private IP range'ne er:
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com