Kunnskapsbase : SSL

DNS Validering - Client side * Log in på domenet sitt hosting "Kontroll panel" * Finn "DNS Zone Manager" for det gjeldende domenet. NB! Kan ha annet navn avhengig av DNS leverandør. * Velg alternativet "Create a new CNAME Record" * I feltet som h...
LEGGE INN SSL ORDRE 1. Logg inn på SSL portalen. Den finner du her [https://epki.commfides.com/vieworders/view_order/25640]. 2. Trykk på "Bestill SSL" under "Sertifikat håndtering" på venstre side. Trykk deretter CTRL + F og søk på navnet til SSL sertif...
SLIK REVOKERER DU EN SSL ORDRE 1. Logg inn på SSL portalen som du finner her [https://epki.commfides.com/auth/login]. 2. Trykk på "Kjør Rapport". Bytt status fra "Alle" til "In Process". Trykk på "Run Report". 3. Trykk på ordrenummeret til ordren du øn...
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com