Rutine for informasjonssjekk før bestilling av Selskapsvaliderte (OV) SSL sertifikater ("Web Host Reseller validation guidelines")
28 Jun 2010 13:31
OV står for "Organisational Valdiation" eller det vi kaller "Selskapsvaliderte sertifikater".

Det skal være samsvar mellom ordren som skal legges inn, WHOIS-oppføringen for domenet og Organisasjonsdatabasen.

Organisasjonsnavnet og den fysiske besøksadressen i WHOIS skal være identisk med Brønnøysundregisteret.

 • WHOIS for norske domener er Norid og for andre domener whois.net (skriv kun domenet ved sjekk)
 • Organisasjonsdatabasen for norske organisasjoner er Brønnøysundregistrene (klipp ut "Organization Number" fra Norid-oppføringen og lim inn i "Organisasjonsnummer" i søkefeltet)

EKSEMPEL: Informasjonssjekk for domenet stat.no (om sertifikatet f.eks skal utstedes til www.stat.no, mail.stat.no eller post.stat.no)

Siden dette er et .no-domene sjekker man først Norid for dette domenet - domenet er stat.no uten www, mail eller post:

Organization Name..........: Departementenes servicesenter (DSS)
Organization Number........: 974761424
Post Address...............: Postboks 8129 Dep
Postal Code................: NO-0032
Postal Area................: Oslo
Country....................: NO
Phone Number...............: +47 22 24 90 90


Siden dette domenet eies av en norskregistrert organisasjon, sjekker man Brønnøysundregisteret for denne organisasjonen (klipp inn Organisation Number fra Norid og lim inn på Brønnøysundregistreret)

Organisasjonsnummer: 974 761 424
Navn/foretaksnavn: DEPARTEMENTENES SERVICESENTER (DSS)
Organisasjonsform: Organisasjonsledd
Forretningsadresse: Einar Gerhardsens Plass 3 0181 OSLO
Kommune: OSLO
Postadresse: Postboks 8129 DEP 0032 OSLO
Telefon: 22 24 90 90


Gjør man en sjekk av informasjonen i de to oppføringene vil man finne følgende:

Organization Name..........: Departementenes servicesenter (DSS)
 • Dette er korrekt - det er helt likt.
 • Ingen av feltene leser forskjell på små og store bokstaver.
Post Address...............: Postboks 8129 Dep
Postal Code................: NO-0032
Postal Area................: Oslo
 • Dette er feil - disse feltene skal være identisk med den Fysiske besøksadressen i Brønnøysundregisteret
Phone Number...............: +47 22 24 90 90
 • Dette er korrekt - det er helt likt.


Hva må gjøres for å kunne utstede et sertifikat til dette domenet?
 • Norid-oppføringen må oppdateres slik at den gjenspeiler Brønnøysundregisterets Forretningsadresse:
Post Address...............: Einar Gerhardsens Plass 3
Post Address...............: Postboks 8129 DEP 0032 OSLO
Postal Code................: N-0181
Postal Area................: Oslo
 • Postal Code og Postal Area skal være knyttet til det første Post Address feltet, ikke til postboksadressen.
 • Postboksadressen, det andre Post Address feltet, er valgfritt. Dersom du velger å ta med dette feltet, skal hele adressen med postnummer og sted være på samme linje.
 • Mange registrarer sier at det ikke er mulig å legge til et ekstra Post Address felt, men det er det. Et eksempel er Norid-oppføringen for ldo.no


Hvordan får jeg oppdatert WHOIS/ Norid?
 • Det er din registrar som kan utføre endringer på WHOIS/ Norid.
 • For å finne hvilken registrar for et domene (f.eks stat.no) klikker du på "Registrar Handle...........: REG161-NORID" og deretter "Organization Handle........: SF60O-NORID" på siden du kommer inn på.
 • Du vil da få opp følgende informasjon om Registrar for domenet stat.no:
Organization Name..........: Departementenes servicesenter (DSS)
Organization Number........: 974761424
Post Address...............: Postboks 8129 Dep
Postal Code................: NO-0032
Postal Area................: Oslo
Country....................: NO
Phone Number...............: +47 22 24 90 90
Fax Number.................:
Email Address..............: postmottak@dss.dep.no

Ta så kontakt med Registrar og be de utføre endringene.
Først når endringene er utført og synlige på Norid, kan du bestille sertifikatet.

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com