Kunnskapsbase: Commfides e-ID
Middleware og Drivere for Commfides e-ID
16 Feb 2015 16:39

Hvordan kan jeg installere driveren på min PC?

  • Last ned korrekt driver fra listen under
  • Dobbeltklikk på programikonet og følg instruksjonene
  • Gjør en omstart av din PC

Nedlastinger for Commfides e-ID

Drivere benyttes til å lese din Commfides e-ID på USB-pinnen.
Middleware benyttes til å administrere din Commfides e-ID, blant annet for å endre PIN-kode eller låse opp sperret e-ID.

 


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com