Middleware for Windows
16 Sep 2013 16:59

Middleware til Commfides e-ID og Ansattsertifikat for følgende:
Windows XP
Windows Vista (64 og 32 bits)
Windows 7 (64 og 32 bits)

Link: https://e-id.commfides.com/downloads/ActiveSecurity_MyClient_3.1.7.3276.exe


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com