Rekonfigurering av Microsoft Exchange til å benytte FQDN
01 Jun 2015 13:55

SSL og TLS har i en periode faset ut bruk av Intranett-navn, servernavn, IP-adresser og lokale domener som hoveddomenenavn eller Alternativt navn for emne (SAN-er) i SSL-sertifikater. Dette er en bransjeomfattende avgjørelse og ikke spesifikk for Commfides.

 

For mer informasjon, les Akseptable Intern domenenavn.

 

Hvis du benytter Microsoft® Exchange Server, så vil du imøtekomme kravene fra Certificate Authorities Browser Forum guidelines ved å rekonfigurere din server til å akseptere et offisielt akseptert domenenavn (FQDN). For eksempel så kan du endre et internt navn som server.local til mail.dittdomene.no.

Hvis du allerede ikke har gjort det, og for å sikre at intern Autodiscover fortsetter å fungere, må du opprette en intern DNS sone for domenenavnet ditt (f.eks. autodiscover.dittdomene.no) og et MX record som peker til serverens interne IP adresse.

 

Koden nedenfor viser eksempel på hvordan du kan omkonfigurere din exchange:

  • Erstatt mail.dittdomene.no med ditt riktige domeneanvn (FQDN)
  • Erstatt Ditt_Servernavn med ditt servernavn

MERK: Vi anbefaler på det sterkeste at kun erfarne Exchange konsulenter eller administratorer følger denne prosedyren. Disse instruksjonene gjelder IKKE Windows Server® 2012 eller Microsoft Small Business Financials (SBF) Server.
(Commfides tar ikke ansvar for feil som måtte oppstå på bakgrunn av denne artikkelen)

 

For å rekonfigurere Microsoft Exchange Server til å bruke et Fully Qualified Domain Name:

  1. Start Exchange Management Shell.
  2. For å endre Autodiscover URL, skriv inn følgende kommando og tast Enter:

Set-ClientAccessServer -Identity Ditt_Servernavn -AutodiscoverServiceInternalUri https://mail.dittdomene.no/autodiscover/autodiscover.xml

  1. For å endre InternalUrl attributtten for EWS, skriv inn følgende kommando og tast Enter:

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity "Ditt_Servernavn\EWS (Default Web Site)" -InternalUrl https://mail.dittdomene.no/ews/exchange.asmx

  1. For å endre InternalUrl attributtten for Web-based Offline Address Book distribution, skriv inn følgende commando og tast Enter:

Set-OABVirtualDirectory -Identity "Ditt_Servernavn\oab (Default Web Site)" -InternalUrl https://mail.dittdomene.no/oab

  1. Hvis du benytter Unified Message service i Exchange Server 2007: For å endre InternalUrl attributten for UM Web service, skriv inn følgende commando og tast Enter:

Set-UMVirtualDirectory -Identity “Ditt_Servernavn\unifiedmessaging (Default Web Site)” -InternalUrl https://mail.dittdomene.no/unifiedmessaging/service.asmx

  1. For å oppfriske Application Pools, åpne IIS Manager.
  2. Utvid local computer, og deretter utvid Application Pools.
  3. Høyreklikk på MSExchangeAutodiscoverAppPool, og deretter klikk Recycle.

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com