Hvordan installere SSL sertifikat på Webstar 4.x?
11 Aug 2010 7:44
 • Start WebSTAR Admin verktøyet og logg inn til din WebSTAR 4 server

 • Under Edit, åpne Server Settings

 • Velg SSL Security

  • NB: Om WebSTAR Admin verktøyet ikke har en SSL Security setting så må du reinstallere WebSTAR 4 for å tillate SSL serving
 • Velg server IP adressen som tilsvarer det domenenavnet du ønsker å bruke sertifikatet med

 • Fra Security drop-down menyen velg SSL2&SSL3

 • Bak SSL Certificate File feltet klikk på Choose knappen for å velge din sertifikat fil

 • Bak Private Key File feltet klikk på Choose knappen og velg den private nøkkelen du lagde
 • Skriv inn passordet for denne nøkkelen i Private Key Password feltet

 • Under Encryption Options velger du alle muligheter, bortsett fra MAC (ingen kryptering)

 • Klikk Save knappen og avslutt WebSTAR Admin verktøyet

 • Restart serveren


© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com