"Denne tilkoblingen er ikke pålitelig"
25 Aug 2010 14:13
Denne tilkoblingen er ikke pålitelig

Du har bedt Firefox om å koble til DITTDOMENE med en sikker tilkobling, men vi kan ikke bekrefte at tilkoblingen er sikker.

Vanligvis når du kobler til med en sikker tilkobling vil nettsteder oppgi en sikker identitet, for å bevise at du besøker rett nettsted. Men identiteten til dette nettstedet er ikke bekreftet.

Hva bør jeg gjøre?

Dersom du vanligvis kobler til dette nettstedet uten å ha problemer, kan denne feilmeldingen bety at noen forsøker å etterligne nettstedet, og da bør du ikke fortsette.

Tekniske detaljer #1

DITTDOMENE bruker et ugyldig sikkerhetssertifikat.

Sertifikatet er ikke tiltrodd fordi utstedersertifikatet er ukjent.
Sertifikatet er bare gyldig for ANNETDOMENE

(Feilkode: sec_error_unknown_issuer)

Problemet: her er at Firefox ikke gjenkjenner roten fordi enten mellomliggende (intermediate) sertifikat(er) og/eller rot (root) sertifikat ikke er installert eller installert korrekt.

Løsning: er å installere mellomliggende sertifikater og rot sertifikater på webserveren.


Tekniske detaljer #2

DITTDOMENE bruker et ugyldig sikkerhetssertifikat.

Sertifikatet er ikke tiltrodd fordi det er selvsignert.
Sertifikatet er bare gyldig for ANNETDOMENE

(Feilkode: sec_error_ca_cert_invalid)

Problemet: her er at sertifikatet som er installert er selvsignert.

Løsning: Fjerne det selvsignerte sertifikatet og installere sertifikatet for DITTDOMENE, evt koble sertifikatet til DITTDOMENE til riktig domene på webserveren.


Tekniske detaljer #3

DITTDOMENE bruker et ugyldig sikkerhetssertifikat.

Sertifikatet gikk ut på dato den DD.MM.ÅÅÅÅ TT:MM.

(Feilkode: sec_error_expired_certificate)

Problemet: her er at sertifikatet som er installert er utgått på dato.

Løsning: Fjerne det utgåtte sertifikatet og installere et nytt sertifikat for DITTDOMENE, evt koble et allerede nytt, installert sertifikat til DITTDOMENE til riktig domene på webserveren.
© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com