Hvordan installere SSL sertifikat på Exchange 2010 (Sertifikatveiviser)
02 Sep 2010 8:59

  1. Last ned og åpne ZIP-filen som inneholder sertifikatet. Pakk ut .cer-filen og lagre til et sted som du enkelt kan navigere til i fremtiden.
  2. Kopier .cer-filen til Exchange-serveren.
  3. Start Exchange Management Console ved å gå til Start > Programs > Microsoft Exchange 2010 > Exchange Management Console.
  4. Klikk på linken til Manage Databases, og gå deretter til Server configuration.
  5. Velg sertifikatet fra menyen i midt-knappen på skjermen (Friendly Name spesifisert under CSR genereringsprosessen), og klikk så på linken i Actions-menyen (til høyre) for å  Complete Pending Request.
  6. Led frem til din sertifikatfil, klikk Open deretter Complete.
  7. For å aktivere ditt sertifikat før bruk, velg Server Configuration og klikk på linken for å Assign Services to Certificate (til høyre). Alternativt kan du høyreklikke på sertifikatet ditt og velge Assign Services to Certificate.
  8. Velg din server fra listen og klikk Next.
  9. Velg tjenestene som du ønsker å gjøre tilgjengelig for ditt nye sertifikat, klikk Next, Assign og så Finish.
  10. Du har nå et SSL sertifikat installert og aktivert for bruk med Exchange.
Viktig: Klikk her dersom du trenger å installere rot og mellomliggende sertifikater manuelt.

© 2021 Commfides Norge AS
Postboks 405, 1327 Lysaker
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Telefon +47 21 55 62 60
servicedesk@commfides.com